ISO

Tilgjengelige dokumenter

Vi tar miljøansvar!

ISO 14001- Som en del av Staples Norway, er Emo den eneste Norske bedrift med denne miljøsertifiseringen

I tillegg til de 2 ISO sertifiseringene har vi også også en verifisering på at vi jobber i henhold til ISO 26000 (veilederen for samfunnsansvar) fra vårt sertifiseringsselskap – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutt. For Staples Norway AS er det naturlig å arbeide i henhold til ISO 26000 for å styrke vårt arbeid med bærekraftig utvikling. Dette komplimenterer vårt sertifiserte miljø- og kvalitetsarbeid med langsiktig forbedringsarbeid og bærekraftig næringsutvikling.

ISO 9001

ISO 14001